با سلام.

عزیزانی که درخواست کار یا آموزش تخصصی دوره های باریستا یا درخواست مشاوره جهت راه اندازی کسب و کار جدید را دارند، ضروری است نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام بفرمایند.

تذکر مهم:

 1. در تکمیل فرم و پاسخ به پرسشهای طرح شده نهایت دقت و صداقت را داشته باشید.
 2. در صورتی ادعای خلاف واقع، کارفرما در هر زمان مخیر به قطع رابطه کاری و اخذ خسارتهای وارده می باشد.
 3. صرف مراجعه به این سامانه و تکمیل فرم، هیچگونه تعهدی را برای مجموعه حس خوب ایجاد نمی کند.
 4. فرم در سه مرحله و برگ میباشد

با آرزوی پیروزی و سلامتی، مهندس امیر نظمی،

بنیانگذار و مدیر حس خوب

فرم درخواست کار یا آموزش

مرحله 1 از 3

 • اطلاعات هویتی

 • * برای متقاضیان کار و دوره های آموزشی الزامی
 • * برای متقاضیان کار و دوره های آموزشی الزامی
 • * برای متقاضیان کار و دوره های آموزشی الزامی
 • * با کد شهر مربوطه
 • * برای متقاضیان کار و دوره های آموزشی الزامی
 • چه زمانی برای تماس همکاران ما مناسب می باشد؟
 • * برای متقاضیان کار و دوره های آموزشی الزامی
درخواست کار یا ثبت نام در دوره های رایگان آموزش باریستاتکمیل فرم
+ +