نظرات مشتریان

اردبیل خیابان آب پلاک٢١ تلفن رزرو : ٣٣٧١٣۵۶٧ - ٠۴۵

نظرات مشتریان گرد

نظرات مشتریان

نظرات مشتریان گرد

نظرات مشتریان

خانم زهرا نوری

شخصا یه حس خوب و پر از آرامش رو تو کافه تون تجربه کردم پس حرفهاتون رو تایید میکنم. 

و حس خوب تنها کافه ای هست تو اردبیل که خیلی برام ارزشمنده. 

حس خوب
3
2021-09-10T16:17:53+04:30
نظرات مشتریان گرد
خانم زهرا نوری شخصا یه حس خوب و پر از آرامش رو تو کافه تون تجربه کردم پس حرفهاتون رو تایید میکنم.  و حس خوب تنها کافه ای هست تو اردبیل که خیلی برام ارزشمنده. 
درخواست کار یا ثبت نام در دوره های رایگان آموزش باریستاتکمیل فرم
+ +