نظرات مشتریان

اردبیل خیابان آب پلاک٢١ تلفن رزرو : ٣٣٧١٣۵۶٧ - ٠۴۵

استیکر تصویر پروفایل مشتری 3

نظرات مشتریان

استیکر تصویر پروفایل مشتری 3

نظرات مشتریان

آقای سعید محسنی

یکی از کافه های خوب و دوست داشتنی اردبیل، با مدیریت خوب و خوش انرژی.

One of the best cafe's in Ardabil. It's nice place with waem atmosphere. just notice that smoking is allowed in side. 

حس خوب
4
2021-09-10T13:50:59+04:30
استیکر تصویر پروفایل مشتری 3
آقای سعید محسنی یکی از کافه های خوب و دوست داشتنی اردبیل، با مدیریت خوب و خوش انرژی. One of the best cafe's in Ardabil. It's nice place with waem atmosphere. just notice that smoking is allowed in side. 
درخواست کار یا ثبت نام در دوره های رایگان آموزش باریستاتکمیل فرم
+ +