نظرات مشتریان

اردبیل خیابان آب پلاک٢١ تلفن رزرو : ٣٣٧١٣۵۶٧ - ٠۴۵

استیکر مشتری

نظرات مشتریان

استیکر مشتری

نظرات مشتریان

خانم محمدی

ممنون از شما. واقعا چقدر این حس مسئولیت پذیری و اهمیت دادن،حس خوبِ امنیت رو به تمامی بانوان منتقل میکند. اینکه هنوز هم در میان تمامی این زنگارهایی که تار و پود آئینه هستی را فرا گرفته،میشود امید داشت به حس خوب انسانیت. من یقین دارم که بی شک این حس خوب که اینگونه بی ریا هدیه کسانی کرده اید که حتی نمیشناسید، گریزی جز این نخواهد بود که اتفاقات خوبتر و زیباتری را برایتان رقم خواهد زد. 

حس خوب
5
2021-09-10T14:13:15+04:30
استیکر مشتری
خانم محمدی ممنون از شما. واقعا چقدر این حس مسئولیت پذیری و اهمیت دادن،حس خوبِ امنیت رو به تمامی بانوان منتقل میکند. اینکه هنوز هم در میان تمامی این زنگارهایی که تار و پود آئینه هستی را فرا گرفته،میشود امید داشت به حس خوب انسانیت. من یقین دارم که بی شک این حس خوب که اینگونه بی ریا هدیه کسانی کرده اید که حتی نمیشناسید، گریزی جز این نخواهد بود که اتفاقات خوبتر و زیباتری را برایتان رقم خواهد زد. 
درخواست کار یا ثبت نام در دوره های رایگان آموزش باریستاتکمیل فرم
+ +