نظرات مشتریان

اردبیل خیابان آب پلاک٢١ تلفن رزرو : ٣٣٧١٣۵۶٧ - ٠۴۵

استیکر تصویر پروفایل مشتری 4

نظرات مشتریان

استیکر تصویر پروفایل مشتری 4

نظرات مشتریان

خانم سلدا

بهتره از طرف خودم و سایر مشتری هاتون، از شما بخاطر فراهم نمودن همچین مکان آروم و فوق العاده تشکر کنم.

حس خوب
4
2021-09-10T14:15:38+04:30
استیکر تصویر پروفایل مشتری 4
خانم سلدا بهتره از طرف خودم و سایر مشتری هاتون، از شما بخاطر فراهم نمودن همچین مکان آروم و فوق العاده تشکر کنم.
درخواست کار یا ثبت نام در دوره های رایگان آموزش باریستاتکمیل فرم
+ +